BalletOFFFestival
BalletOFFFestival

BalletOFFFestival to nowa propozycja Krakowskiego Centrum Choreograficznego powstała w miejsce Krakowskich Spotkań BaletOFFowych, które od 1991 roku prezentowały i promowały w Krakowie sztukę tańca. W 2014 roku odbyła się pierwsza edycja BalletOFFFestival.
BalletOFFFestival to festiwal rezydencyjny, który ma za zadanie stymulować proces twórczy. Wybrane realizacje projektowe otrzymują od Krakowskiego Centrum Choreograficznego wsparcie w realizacji spektaklu/wydarzenia/działania z zakresu  szeroko rozumianego tańca współczesnego i teatru tańca. Proces  obejmuje kilkutygodniową rezydencję , w ramach której wyłonieni artyści pracują w dialogu z mentorem. Opiekunami poszczególnych rezydencji są zapraszane do współpracy autorytety artystyczne z Polski i ze świata.
Kulminację festiwalu stanowi prezentacja powstałych w wyniku procesu spektakli oraz wydarzeń towarzyszących.
KCC poprzez festiwal stwarza warunki do twórczej konfrontacji myśli choreograficznej w trzech obszarach: Kraków - Polska - Świat a z drugiej strony  konfrontacji choreografa i mentora. Udostępnia przestrzeń do pracy studyjnej, oferuje pomoc w realizacji spektaklu oraz promocji premiery.

więcej informacji: wwww.balletofffestival.pl

ARCHIWUM:

EDYCJA 2015

EDYCJA 2014